Kurzy angličtiny, na kterých se děti nenudí


StejnÄ› jako každý rodiÄ jistÄ› toužíte dát svým dÄ›tem to nejlepší a tím je, kromÄ› dobrého vychování, i náležité vzdÄ›lání. V dneÅ¡ní dobÄ› lze dÄ›ti vzdÄ›lávat již v tom nejútlejším vÄ›ku, a proto jsme pro vás pÅ™ipravili Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti. Již od dvou let mají dÄ›ti možnost navÅ¡tÄ›vovat tyto zábavné výukové programy, na kterých se nauÄí anglicky pÅ™irozenou formou, kdy budou umÄ›t hovoÅ™it cizím jazykem spontánnÄ›, aniž by se obávaly gramatických chyb. NaÅ¡e Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou skvÄ›le uzpůsobeny dÄ›tskému uÄebnímu tempu.

Nejlepší základy angliÄtiny získají dÄ›ti u nás

S výukou dÄ›tí i dospÄ›lých máme nemalé zkuÅ¡enosti a tak pÅ™i naÅ¡ich lekcích dokážeme vzbudit ten správný zájem. Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti pořádáme vždy jednou týdnÄ› necelé dvÄ› hodiny, ve kterých se dÄ›ti baví a uÄí se anglicky, případnÄ› jiným jazykům, nenásilnou hravou formou. Můžeme vám garantovat, že právÄ› my dokážeme pÅ™ipravit takové uÄební metody, které poskytnou skvÄ›lý základ k dalšímu studiu cizích jazyků a k umÄ›ní komunikovat v jiných jazycích zcela pÅ™irozenÄ›.