Fitbit náramky mohou pomoci lékařům předpovědět reakce pacientů na chemoterapii

Vědci prohlásili, že v budoucnu by mohli lékaři využít tuto technologii mnoha způsoby, například tím, že předpoví, kteří pacienti by v klinických studiích nebyli úspěšní. Studie byla prezentována na konferenci Americké společnosti klinických onkologů v Chicagu. „To, co jsme se dozvěděli, je, že pomocí těchto moderních technologických nástrojů můžeme dosáhnout objektivního měření výkonů pacienta,“ řekl jeden z protagonistů výzkumu z University of Southern California, Jorge Nieva.
Fitness náramky.png
Uvedl, že technologie by ve skutečnosti mohla zapojit pacienty do takzvaného „internetu věcí“, tedy souboru domácího zboží nebo zařízení a online spojením. „Všichni jsme dostali domácí zavlažovací systémy a termostaty připojené k internetu. Není důvod, aby i naši pacienti nebyli připojeni k internetu, čímž mají možnost monitoringu a případných chytrých zásahů na základě svých aktivit,“ řekl Nieva.
 čtení s lupou.jpg
Zvláště výzkumní pracovníci v oblasti rakoviny tíhnuli k fitness náramkům coby nástrojům k objektivnímu měření kvality života pacientů. V prosinci roku 2015 téměř 300 klinických studií využivalo fitness náramky pro shromažďování osobních údajů. V nové studii bylo zjištěno, že 65 osob s výraznými nádory podstupuje těžké chemoterapie prostřednictvím léků, které by s sebou mohly nést závažné vedlejší účinky, jako jsou nevolnost a zvracení. Výzkumníci měřili fyzickou aktivitu pacientů od 10 do 19 hodin po dobu 60 dní pomocí náramků od společnosti Microsoft a poté shromáždili data z aplikací pro smartphony.
 
Výzkumní pracovníci zaznamenali údaje od 41 lidí, tedy asi dvou třetin pacientů. Pacienti používali fitness náramky zhruba dvě třetiny každého dne výzkumu. Pacienti s vysokou i nízkou aktivitou absolvovali každý den přibližně stejný počet kroků, tedy 2 564 a 2 561. Pouze 9 ze 41 sledovaných pacientů absolvovalo více než 60 hodin pohybových aktivit.