Nemusíte mít ekonomické vzdělání, abyste financím porozuměli


Když zaslechnete zprávy v televizi o financích v rozmanitých situacích, vypínáte mozek, protože si myslíte, že v životě nemůžete svět financí pochopit. Ale i Vy si, jako naprostý laik, můžete s klidem poslechnout, co to ten stát s financemi provádí.

bankovka řemeslník.jpg

Znáte původ slova finance?

Kde se vůbec vzalo to slovo finance? Věřte, nebo ne, byli to Francouzi, kteří tímto slovem označovali splacení dluhu. Teprve před zhruba dvěma sty lety se o financích hovoří, jako o zacházení s penězi. Svůj původní význam se změnil.

Ekonomové nemluví cizí řečí.

Když ekonomové začnou mluvit o financích, pomalu nikdo jim nerozumí. Respektive jim nerozumí obyčejný člověk, který má odlišnou profesi. Vezměte si jen dva termíny z celé škály.

·         Peněžní fondy.

Kolikrát slyšíte o peněžních fondech, a přitom si myslíte, že jde o finanční transakce na zcela odlišné úrovni, která se Vás netýká, viďte? Ale nedáte si do spojitosti to, že např. soukromý peněžní fond je vlastně Vaše domácnost. A na tom snad něco k neporozumění je? Není. Ovšem, pokud chcete své finance investovat, potom vyhledejte profesionála, který Vám doporučí takový peněžní fond, který nebude pro Vaše finance vysoce rizikový. Protože každá investice s sebou nějaké riziko vždycky nese. I když si třeba kupujete boty. Budete muset zrovna tento pár reklamovat pro skrytou vadu?

·         Veřejné, podnikové a osobní finance.

Stejně tak slýcháváte o veřejných, podnikových, ale i osobních financích. Opět si můžete selským rozumem spojit jedno jediné. Osobní finance je vlastně rozpočet domácnosti. A ty ostatní termíny vyjadřují rozpočty jednotlivých subjektů, jako je podnik, nebo kraj. Je tam jediný rozdíl. Domácnost nedisponuje financemi na úrovni kraje. Ale hospodaření s financemi funguje na úplně stejném principu, ať je to Vaše domácnost, nebo ta krajská.
přeložená padesátka.jpg

Víte, odborné termíny a cizí slova, která se objevují a hojně používají při každém projevu ekonomů, Vám nemusí nic říct. Což je pochopitelné. Ale pořád je to jen o financích a jejich upotřebení. Pokud chcete porozumět alespoň základním zákonitostem v oblasti financí, převeďte si to vždycky na svou vlastní domácnost. Hned bude vše srozumitelnější.