Práce při umělém osvětlení – rizikový faktor?


Zákonem jsou stanoveny přesné hygienické normy umělého osvětlení na pracovišti, musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví. Na pracovišti tak musí být dodržovány minimální hodnoty při denním a umělém světle. Je známo, že lidé, kteří vykonávají svou práci v místnostech s umělým osvětlením, si často mohou stěžovat na nevyhovující vidění a z toho plynoucí zhoršení a únavu zraku, pálení očí, bolesti hlavy, dlouhodoběji pak trvalé poškození očí.
úsporná žárovka.jpg

Lidské oko je totiž dokonale přizpůsobeno  našemu životnímu stylu, střídání dne a noci, odpočinku i zvýšené námaze. Ale v důsledku změny způsobu života mohou přijít komplikace, např. při změně práce vyžadující zvýšený přísun umělého osvětlení nebo při nutnosti číst dlouho do noci (studenti). Také dlouhý čas strávený u obrazovek televizí a počítačů, noční směny, zkrátka všechny tyto aspekty působí negativně na náš zrak. Dlouhodobé působení umělého světla se nemůže prostě vyrovnat přirozenému dennímu osvětlení, na které je lidské oko zvyklé.
kancelář doma.jpg

Našemu zraku bychom zkrátka měli věnovat dostatek péče. Dobrou prevencí je pořídit si brýle se skly vhodných vlastností, aby vyhovovaly platným normám. V očních optikách lze vyrobit brýle přímo na míru a dle vašich požadavků, s přesně určeným a vhodným filtrem pro danou práci. Na pracovišti by měly být dodrženy minimální hodnoty osvětlení, dle náročnosti vykonávané práce, hodnoty na obalech svítidel musí souhlasit s danými požadavky dle vyhlášky „Osvětlení pracovních prostorů“. Pro umělé osvětlení je požadována osvětlenost nejméně 200 lx (Lux lumen = množství světla na metr2). Pro bezokenní prostory je doporučená hodnota osvětlení 300 lx.
zelená duhovka.jpg

Abychom si zajistili dostatek světla, je vhodné také pravidelně odstraňovat nečistotu na svítidlech, ta snižuje množství vydávaného světla (některá otevřená přitahují velké množství prachu). Dále je nutná pravidelná výměna žárovek nebo osvětlovacích těles, dle doporučené životnosti.  

Toto všechno je nutné znát proto, aby naše oči a dobré vidění zůstalo dlouho zachováno a umožnilo nám prožít plnohodnotný život a aktivní stáří.