LSD jako droga kreativity

Tato droga se objevila v laboratoři Švýcarského chemika Alberta Hofmanna, který ji v laboratořích farmaceutické společnosti Sandoz syntetizoval úplnou náhodou. Chemik o jejích halucinogenních vlastnostech neměl zprvu ani tušení. Jeho cílem bylo vyvinout nový typ látky, která by stimulovala činnost dýchací a oběhové soustavy. Až v roce 1943, kdy náhodně při manipulaci okusil její halucinogenní účinky, zjistí, že mu tato droga způsobila závrať a neschopnost se koncentrovat. Svůj stav později popisuje jako nepříjemné opojení, které ho zcela pohltilo.

tajemno

Popularita LSD stoupala
Zpočátku látka nazvaná LSD nachází uplatnění nejen jako prostředek k navození krátkodobé psychózy, ale také jako učební pomůcka studentů psychologie. Postupně se využívá při léčbě alkoholismu i psychických problémů. V  60. letech se droga stala oblíbeným společníkem mnohých hudebníků, výtvarníků i literátů. Napomáhala hledat inspiraci a podporovala kreativitu.

drogy

Populární i dnes?
Mnoho lidí se k droze uchyluje i dnes, neboť její podpora kreativity je stále oblíbená. Rozsáhlé výzkumy doložily, že LSD mění stav vědomí, přičemž průběh intoxikace je ovlivněn nejen osobností jedince, ale také jeho minulostí, náladou, motivacemi, postoji i očekáváním. Stav mozku dopomocí drogy napodobuje hormon štěstí a radosti, a zároveň zvyšuje aktivitu a proudění signálů mezi mozkovými centry, které spolu jinak nekomunikují. Tripy této drogy jsou popisovány jako hluboké, smysluplné a spirituální zážitky. LSD nastupuje ve vlnách, kdy každá další vlna je ještě silnější než ta předešlá.

V menších dávkách ovlivňuje kreativitu
Studenti se rozhodli vyzkoušet účinky LSD v maličkých dávkách, a své zkušenosti pak sdělili veřejnosti. Každý den si servírovali malou dávku LSD, a zjistili, že droga na ně má znatelný dopad. 10 miligramů drogy denně sice nedostačuje k plnému projevení účinků, ale umožňuje svým uživatelům běžně fungovat, a jak sami studenti řekli, mnohem kreativněji a kvalitněji.

hippies

Pozitivní účinky
Tato droga má také skvělé pozitivní účinky na soustředěnost, kvalitní spánek i na lepší tvůrčí myšlení. A nám nezbývá než doufat, že po LSD nebudeme muset jednou toužit více než po šálku kávy.